Изтребителите МиГ 23 в ливанската война
Светлан Симов


Нелеката задача……

В периода между Октомврийската война от 1973г., и Ливанската от 1982г., сирийските ВВС попълват парка си с нови реактивни изтребители включително и самолети трето поколение МиГ 23 МФ.
Така към прехващачите МиГ 21 и МиГ 25 се прибавя още един.Бъдещите противници на "23"-а са самолетите за завоюване на превъзходство във въздуха от ВВС на Израел F-15 и F-16 ,както и многоцелевите F-4 Phantom който действуват като бомбардировачи и заедно със самолетите за ДРЛО E-2C Hawkeye ,образуват динамична система на груповия въздушен бой.За борба с щурмовиците Skyhawk МиГ 23 не се ангажира.
"23" са на въоръжение в една АЕ от смесена бригада ,която разполага с още две ескадрили въоръжени с изтребител-бомбардировачи МиГ 23 БН ,бригадата се командва от героя на САР п-к.Али.В края на 1980г., по идея на командването е сформирана група от специалисти включваща командира на бригадата ,коандира на ескадрилата МиГ 23МФ ,

неговия заместник и няколко съветници от СССР.Условията на предстоящите боеве не са в полза на арабската страна.Срещу 115 изтреби

теля от последно поколение те могат да противопоставят едва 24 МиГ 23МФ ,а самолети за ДРЛО и РЕБ те изобщо нямат.

Самолет за ДРЛО E-2C Hawkeye, работни коне за много ВВС.

Сравняването на бойните възможности на сирийските МиГ 23 и израелските F-15, показва че открития бой между тях е нежелан.

Внушителна е разликата при откриването ,захвата (началото на съпровождането на целта) , и далечината на пуск на ракетите.Основавайки се на опита от Октомврийската война се стига до извода че израелските самолети няма да се опитват да пробиват системата на ПВО ,а ще подхождат откъм морето избягвайки обстрела на ПВО.Допълнително предимство за израелските пилоти са височините в района на бойните действия ,който не позволяват на наземните РЛС да следят обстановката под 3000м.

Самолет за завоюване на превъзходство във въздуха F-15 Eagle, тази машина е на израелските ВВС и е от последния вариант E.

В тези условия се налага да се воюва с противник не само превъзхождащ ги качествено и количествено но и с затворени очи.

Отчитайки тези фактори е изработена тактика за въвеждане на МиГ 23 в бой ,създавайки количествено превъзходство на определени участъци.По тактическо съдържание ,ситуацията много напомня хокейната игра ,когато се получава един "излишен" играч на когото другите създават благоприятни условия за решаващ изстрел.За изпълнението на тези варианти в звеното МиГ 23 са разпределени следните роли : "ударен" самолет , "демонстративен" , "обзорен" и "резервен".В ролята на "демонстративен" пилота лети на ръба ,позволявайки на F-15 ,да го вземе на съпровождане но не допускайки да влезе в зоната на пуск на ракетите. Отчита се че F-15 съпровожда една цел , насочвайки лъча на бордната РЛС до момента на изстрелване на ракетата.Това трябва да се използва от екипажа на "ударния" самолет който в това време не попада в зоната на обзор на РЛС на противника."Обзорен" самолет се използва когато боят се развива извън зоната на действие на земните РЛС.Неговото задължение е пръв да открие противника и да даде цел за "ударния" ,който лети на малка височина.Относително слабото въоръжение на МиГ 23 МФ , задължава в зоната да се намира и "резервен" самолет.Той се намесва след оценка на въздушната обстановка.Отчита се че израелците също ще имат резервен самолет патрулиращ дълбоко в тила и чакащ указание от самолет за ДРЛО.

Така всички самолети от едно звено имат своята роля в групов всеракурсен бой.
Разработените варианти на земята задължително се облитат.След направените необходими поправки и внесени изменения ако са необходими варианта влиза в сила.

МиГ 23 МФ на Либийските ВВС ,въоръжен с 4 ракети Р-60 клас "въздух-въздух"

Следва етап на реално моделиране на боя и необходимите маневри , ролята на противника се изпълнява от съветниците.

Трябва да се отбележи че те работят по математически модел и изследванията на един от съветските НИИ ,който имат предимно лозунгов характер и по-скоро затрудняват пилотите на МиГ 23.F-15 не желаят да играят ролята на жертви и умело маневрирайки развалят иначе стройния модел.Новата ситуация налага преминаването от планови действия към свободни изискващи собствени решения.Това от своя страна е проблем на организация на бойното използване.Постоянно възникват проблеми в две направления : ръководенето на групата МиГ 23 от КП и ръководенето на екипажите от водача на групата.По първото от тях основния проблем е управлението на самолети от трето поколение със средства от второ.Освен техническата изостаналост се появява и слабата тактическа подготовка на ръководителите на звеното който от земята са преки участници в двубоя но нямат нужното образование.По второто направление възниква проблема с нарасналите значително задължения на командира на звеното ,който все по-често трябва да взима самостоятелни решения.Така нарасналите задължения изискват още по-големи лични качества.
Водача на звено е длъжен да планира и обмисли плана за боя ,както и да избере оптимален вариант на действие след всестранна оценка на ситуацията.И все пак след шест месечни напрегнати тренировки , звеното става управляема система в която всеки елемент има своето място и значение.


МиГ 23 влиза в бой….

Да се завърши подготовката попречва войната започнала на 6 Юни 1982г.В каква обстановка се развиват реалните бойни действия?Сигнал за внимание е приближаването на израелските самолети за ДРЛО Hawkeye в близост до ливанския бряг.Заедно с тях обикновено излитат и самолети за РЕБ Boeing 707 ,за охрана на тези самолети излита двойка или звено F-15 .Всички самолети се намират в зона на средни височини и са наблюдавани от сирийските РЛС.След това по посока на Бейрут се насочва подвижен заслон обикновено две звена F-16 и F-15.

Израелски F-16 D, машината е от последните блокове .

Зоните за дежурство са по-близко до брега но все пак на безопасно разстояние от рубежите на средствата за ПВО.Формирането на бойната обстановка завършва с появата на ударния ешалон съставен от звена F-4 Phantom , обикновено движещи се в колона.
Отпред - самолетите за пробив на ПВО ,след това самолетите носещи високо-точни оръжия и накрая самолетите носещи конвенционални боеприпаси.Израелските самолети летят над морето на височина 2000м., поради което сирийските РЛС не могат да ги открият ,поради влиянието на възвишенията.МиГ 23 успешно се промъква към бомбардировачите и ги възпрепятства при нанасянето на удари по сирийските части в Ливан.Но при всички разработени варианти е загубен един важен елемент - скритостта.Едва излитайки и набирайки 100м., височина самолетите се засичат от E-2 Hawkeye.за да не разкриват числеността си на противника самолетите (двойка или тройка) се движат в плътен строй ,и на екрана на РЛС се наблюдават като една метка.На рубежа за прехват групата се разпуска при което "ударния" самолет пикира почти вертикално ,тази маневра не се отчита от РЛС на противника.След това в ействие влиза един от разработените варианти ,всеки пилот знае своите маневри.Всички планирани ходове трябва да завършат с атака на "ударния" екипаж отдолу.Ако атаката е неуспешна се препоръчва групата да се завърне на своя територия.

Първият бой е на 6 Юни.За прехват на израелски безпилотен разузнавач тип "Faireby" е вдигната дежурната двойка МиГ 23 МФ от летище Сигал.По команда от КП ,двойката започва да набира височина с зададен курс.Целта е открита на 17км., захвата се появява на 15км., к-н Диб произвежда пуск на ракетата на 14км., и сваля разузнавача в насрещен курс.В момента на излизане от атаката на височина 10000м., по СПО-10 ,се чува сигнал за облъчване от противникова РЛС.В резултат на маньовър надолу-вдясно с претоварване 6g ,захвата е сринат.След завой пилотите наблюдават на екраните на собствените си РЛС четири цели летящи на Запад.В този епизод осен основната си роля разузнавача играе ролята и на примамка - в засада се намира звено изтребители F-15 ,но с включването им в боя израелците явно закъсняват.

Ударен самолет F-4 Phantom I I ,от състава на израелските ВВС.

На 7 Юни в 16:37ч., във въздуха е вдигната тройка МиГ 23 МФ (водещ м-р.Халяк) , която действа по по-рано разработения вариант.В плътен боен строй тройката набира височина 4000м.,след което в течение на 45сек., следва зададения курс.След това водача след сигнал разпуска групата : той самия завива вляво, к-н.Санд (#2) в дясно със снижение до 2000м., к-н Мерза (#3) рязко снижава до 100-200м., височина.Образува се триъгълник обърнат с основата към противника.На разчетената далечина от КП постъпва сигнал # 1 и # 2 извършват завой на дясно със снижение ,а "ударния" # 3 започва набор на височина.Целта се появява на екрана на РЛС на отдалечение 25км.

Захват се появява на 23км., пуска на ракетата е извършен на 9км., отдалечение в насрещен курс (височината на целта е 1600м., на прехващача 1300м.).Пилота наблюдава визуално как F-16 избухва във въздуха.Изтребителя излиза от атака ,но на екрана се появяват още два противникови самолета.Започвайки сближаване той захваща целта на 10км., и произвежда втори пуск на 7-8км., по доклада на пилота е свален още един F-16.След пуска той завива на дясно и усеща удар в самолета след което се катапултира от сваления самолет.
На 8 Юни двойка МиГ 23 МФ ,е вдигната за прикриване на ЗРК ,разположени в Ливан.Водач е един от най-добрите пилоти заместник командира на ескадрилата м-р Хау.Двойката достига височина 3000м., и се разделя на фронт от 10км.,за по-добро оглеждане на въздушното пространство.

Арабски самолет МиГ 23 МФ ,пленен и намиращ се в музея на C'hell H'aavir ,на машината е нанесена Звездата на Давид.

Прикритието на ЗРК ,когато информация за действията на противника в диапазона 0-2000м., отсъства е обречено на неуспех.Пилотите са принудени да търсят целите визуално,намирайки се в зоната на РЛС на противника.М-р.Хау няма как да получи информация за готвената по него атака от своето КП.Той се усланя на информацията от апаратурата и собственото си майсторство.След три минути пилота получава сигнал от СПО-10 за захват на неговия самолет и успява точно да проведе отработения маньовър "срив с влизане в атака".Целта е открита на 20км.,захвата се появява на 17км., пуска на ракетата е извършен на 7км., (доклада на пилота се приема по радиото от КП).

Свален е F-16 в насрещен курс, но на излизане от атаката МиГ 23 е поразен от ракета изстреляна от друг F-16 , след което м-р.Хау се катапултира.Водения к-н.Матук след разделянето на групата два пъти извършва маньовър за срив на захвата ,след което на пределно малка височина се завръща на базата си.
На 9 Юни в 9:47 излита двойката Доб-Сайд.От КП съобщават че целта се намира над населеното място Хамуди ,източно от Бейрут.
В действие влиза варианта на скрито влизане в района на целта и скоростна атака от малка височина.Пилотите на височина 100м ,взимат курс към Бейрут ,избягвайки релефа на местността.При подхода към Хамуди ,включват РЛС на режим излъчване.На екрана на РЛС се появяват смущения със средна интензивност.Хоризонталната видимост не превишава 4км., поради което водещия набира височина 500м., след което е открит от РЛС на противника.Целта е открита сред смущенията на 20км.,,захвата се появява на 14км.,след което той е изгубен.

МиГ 23 МФ на съветските ВВС.

Двойката продължава полета на височина 500м., водача открива целта отново на разстояние 9км., захват се получава на 6км., след което веднага е изстреляна ракета ,в резултат на което в свален F-16.Пилота завива на ляво и открива още един F-16 ,атакува го и отново завива.Включва форсажа ,поставя крилото на 72° ,но в този момент самолета му е поразен от ракета и той се катапултира.Воденият не забелязва атаката на противника и се завръща на летището си.В този полет самолетите летят дълго време на височина по-голяма от предвидената и попадат в зоната на РЛС на самолетите за ДРЛО Hawkeye.В резултат на това водача попада в клещи при втората атака .На 9 Юни е поставена задачата за прикритие на ЗРК юго-източно от Бейрут.
Разположените в долината Бекаа комплекси са обградени отвсякъде с възвишения и имат ограничен обзор ,което трябва да бъде поправено от изтребителите.

Пилотите трябва да водят самостоятелно търсене ,без да могат да контактуват с гарнизоните на ЗРК,извън радилокационното им поле ,под обзора на израелците и да прикриват ЗРК връзката с който отсъствува ,прикривайки ги срещу неприятел опитващ се да ги унищожи.На тренировките вариант за такава задача не е разработен.решено е да се излита и работи по двойки.Първи в 14:17 излитат Назах и Ено,който навлизат в зоната за прикриване на малка височина.Пилотите са принудени да работят в условията на силни радио-смущения.Летейки в долината във висока облачност двойката се разделя на фронт от 5км.Водения губи водача от поглед и в района на Бейрут завива на Юг.Назах докладва че е свалил F-16 и се насочва за кацане, но след това връзката прекъсва (появяват се силни смущения).Той не се завръща от задачата.Водения два пъти на разстояние 25 и 18км., открива цели но и двата пъти се получава срив на захвата.Той самия не отчита атаки по самолета му и каца на собственото си летище.
В 14:24ч., излита двойката Халяк-Жабан .По време на изпълнение на задачата пилотите са атакувани от израелски изтребители ,но успяват да се измъкнат.Водения каца с повреден самолет.
В 14:30 излита двойката Ясин-Сайд ,който летейки на височина 100м., влизат в района на Захла към позициите на ЗРК ,която трябва да прикриват и която в момента е атакувана от израелски самолети.Пилотите забелязват силни експлозии и дим.Веднага самолетите попадат в захвата на изтребителите на противника ,но успяват да сринат захвата успешно.Ясмин и Сайд ,не могат да използват бордната РЛС ,поради силните смущения и се налага да търсят противника визуално.Воденият се скрива в дима и двойката се разпуска.Водача преминава през района на удара ,не открива цел и повтаря захода избягвайки възвишенията.Самолета навлиза в гъст дим ,пилота не забелязва противник и не получава сигнали от СПО-10.К-н. Ясин каца на собственото си летище ,воденият е свален в района на Заха и се катапултира.
В 14:40 излита двойката Софие-Зоби.По команда от КП те набират височина 1000м., и вземат курс 260° .Преди да навлязат в района на бойните действия се разделят по фронта.Водача докладва за откриване на цел на 16км., отдалечение ,захват на 12км., и срив на захвата ,отново захват на 6км.След това той включва форсажа и започва завой на ляво на височина 1000м., в този момент пред самолета се взривява зенитна ракета.Водения маневрира на дясно-надолу и на екрана на РЛС се появяват силни смущения.Зоби вижда водача на разривите след което го губи от поглед.Влизайки в долината започва визуално търсене и с помощта на РЛС.Търси водача по радиото но той не отговаря.Вижда падащ самолет и отворен парашут.

В 14:47 излита двойката Тауил-Хадажамат.В района на прикритие пилотите извършват маньоври за срив на захват на вражеските изтребители.Откритите от тях F-16 ,също не позволяват да бъдат прехванати и затова атака не се състой.
Като цяло ескадрилата МиГ 23 изпълнява 52 самолето-излитания за периода 6-11 Юни (6 в състав от три самолета и 17 по двойки).Провежда 7 въздушни боя.По доклад на пилотите са свалени 5 противникови самолета и един безпилотен апарат.Ето и компонентите на резултатните атаки : далечина на откриване от 9 до 25км;далечина на захватщане на целта от 7 до 21км;далечина на пуск на ракетата от 5 до 9км.Характерно е свалянето на МиГ ,след като пилота му е провел успешна атака.Много важно е да се отбележи че пилотите Хау ,Мерза и Диб свалят F-16 и безпилотния разузнавач след избор на предварително разработен и оттрениран тактически вариант.Интензивността на смущенията е следната : в три боя смущения липсват ,в три те са силни спрямо бордната РЛС и в един силни спрямо канала на управление.Загубени са 6 самолета МиГ 23 МФ.2-а пилоти загиват ,4-а се катапултират успешно.Три самолета са свалени по време на носене на дежурство над Ливан.Те са атакувани от израелски изтребители ,летящи в "сляпата" зона на наземните РЛС - катапултиралите се пилоти докладват че не са могли да извършат отбранителен маньовър.Причината за другите три загуби е влизането в близък маневрен бой след първоначалния контакт.В тази ситуация противника получава числено превъзходство включвайки в боя "резервните" самолети насочвани от самолет за ДРЛО.Израелците и този път избягват шаблоните ,откривайки МиГ-е самолетите за ДРЛО ,насочват към тях не F-15 разполагащи с оръжие за далечна стрелба а леките и маневрени F-16 ,въоръжени с оръжие за близък бой.Звеното такива самолети ,движейки се в колона по двойки се снижава на малка височина и заобикаля МиГ-е от двете страни в задната полусфера.За сирийците остават неизгодни варианти на действие : да се завърнат на собствена територия отбягвайки боя ,да влязат в близък бой с противник превъзхождащ ги по маневреност или да останат в зоната на действие ,под опасността от атака в предната полусфера от F-15, с ракети със средна далечина на стрелба.
Като заключение трябва да отбележим че използването на МиГ 23 е в условия който не са възниквали по-рано в локалните войни.В боевете МиГ 21 - Phantom I I в Виетнам и МиГ 21 - Mirage в Близкия Изток ,страните разполагат с еднакво качество но различно количество.В Ливанската Война МиГ 23 отстъпват както количествено така и качествено.Поради което въвеждането им в бой се състой след внимателна оценка на обстановката.

Въпреки всичко ,от решаващо значение е не оръжието а информационния глад.Без самолети за ДРЛО ,без станции за РЕБ и с остарели комуникации ,разработените варианти са в сферата на повишения риск.На сляпо ,извън зоната на радолокационото поле до този момент самолети съветско производство не са воювали.При липса на данни за въздушния противник в реално време ,заложените дадености на хората и самолетите не успяват да се реализират до край.